Dayak Birincisi

Dayak Birincisi Muzaffer zg bir g lmece ustas Ta lama ve yergi aras bir anlat mla i ledi i yk leri d nd r c oldu u kadar g ld r c eler ta yor Anlatt insanlar olaylar en arp c yanlar yla ele almaktaki ustal n oku

 • Title: Dayak Birincisi
 • Author: Muzaffer İzgü
 • ISBN: 9789754942156
 • Page: 268
 • Format: Paperback
 • Muzaffer zg , bir g lmece ustas Ta lama ve yergi aras bir anlat mla i ledi i yk leri d nd r c oldu u kadar, g ld r c eler ta yor Anlatt insanlar , olaylar en arp c yanlar yla ele almaktaki ustal n okurlar biliyor G lmecenin g c n , onun yk leriyle a k se ik anlayabiliyor nk.

  • Ü Dayak Birincisi || ↠ PDF Read by ☆ Muzaffer İzgü
   268 Muzaffer İzgü
  • thumbnail Title: Ü Dayak Birincisi || ↠ PDF Read by ☆ Muzaffer İzgü
   Posted by:Muzaffer İzgü
   Published :2019-05-17T02:50:43+00:00

  2 thoughts on “Dayak Birincisi

  1. T rkiye nin en ok okunan g lmece ve ocuk kitaplar yazarlar ndand r 107 kitap, 200 e yak n radyo oyunu yazm t r.1933 g n Adana da do du, yoksul bir ocukluk ge irdi Elaz n Di idi k y nden al mak zere Adana ya gelen ve Adana K z Lisesi nde hademelik yapan babas n n ad Ahmet, am do umlu olup Antakya dan Adana ya gelen annesinin ad ise Havva d r zg n n ifadesine g re babas Adana da ilk gecekonduyu yapan ki idir 1.Muzaffer zg bula k l k, garsonluk, sinemalarda gazoz sat c l gibi i lerde al arak e itimine devam etti y ll k n n lkokulu ndan sonra d rd nc s n f Gazipa a lkokulu nda, bu okulun depremde zarar g rmesi zerine be inci s n f stiklal lkokulu nda okuyarak ilk renimini tamamlad renimini Tepeba Ortaokulu nda s rd rd 3 y ll k ortaokulu bitirdikten sonra yat l olarak Diyarbak r retmenokulu nda okudu Bu okulda tan t G nsel Han m ile evlendi lk g rev yerleri olan Silvan da o ullar B lent ahin d nyaya geldi.Diyarbak r lk retmen Okulu nu bitirdikten sonra Silvan da, Ayd n n Ak akoca K y nde, Cincin K y nde, Ayd n merkezindeki yeti tirme yurdunda, G zelhisar lkokulku nda retmenlik yapt Ayd n da g rev yaparken ikiz k zlar Nevin ve Sevin do du 11 y ll k ilkokul retmenli inin ard ndan ortaokul retmenli ine ge ti, Ayd n Gazipa a Ortaokulu nda T rk e retmenli i yapt ve 1978 y l nda emekli olarak retmenli i b rakt , zmir e yerle ti lk yaz lar n 1959 y l nda Ayd n da yay nlanan H rayd n Gazetesi nde yay nlad K k yk ve r portajlar derleyen zg , 1964 y l ndan itibaren yazarl n Demokrat zmir Gazetesi nde s rd rd Bu gazetedeki k esinde her hafta bir yk yay mlad gibi g lmece dergisi Akbaba da da yk lerini yay mlad stanbul da kan Milliyet ve Ak am gazetelerinde r portajlar yay mland.Zamanla, r portaj ve yk lerin yan s ra tiyatro oyunu yazmaya y nelen zg , zel tiyatrolarda oynanan, radyolarda yay nlanan oyun ve ske leriyle n yapt Yazd ilk oyun, Nejat Uygur i in yazd nsaniyettin dir lk kitab Gecekondu, 1970 y l nda Remzi Kitabevi taraf ndan yay mland , bunu 1971 y l nda lyas Efendi, 1972 y l nda Halo Day adl kitab izledi Attil lhan ile tan t ktan sonra kitaplar n Bilgi Yay nevi nde yay mlayan zg n n bu yay nevi taraf ndan bas lan ilk kitab Donumdaki Para 1977 idi Bilgi Yay nevi, zg n n 44 roman ve yk kitab n , 86 ocuk kitab n yay mlad Z kk m n K k ile Ekmek Paras adl eserlerinde kendi ya am yk s n ortaya koydu Z kk m n K k , 1992 de filme aktar ld.

  2. “Nerede, hangi tarihte, hangi ülkede, bir yakışıklı, bir yüzü güzel, suratından insanlık akan, gözleri sevgiyle bakan, duruşuyla insanda güven sağlayan diktatör görülmüştür ki? Bu diktatör de, diğer diktatörlere benzermiş. Kara bir yüzü, birbirine yakın gözleri, dar alnı, geniş çenesi, kepçe kulakları varmış. Ağzı bir canavar ağzına, bıyıkları kenef arkasındaki sazlığa benzermiş. Kocaman kafa, tıs göğüs, uzun kollu hırsız örneği, çapraz ba [...]

  3. Tek solukta rahat bitiyor, bitiyor bitmesine de bu sefer biraz rahatsız oldum desem yeridir. Karakollarda yapılan işkenceler, sebepsiz yere dövülen insanlar, o senelerin şartlarından dolayı delirenler, üniversitelerdeki sağ-sol kapışmalarından dolayı okumanın zorluğu, yabancılarla geçen maceralar gibi konular hicvin son noktasında ele alınıyor, hiciv güzeldir ama amiyane tabirler gırla gidiyor ve ayarsız kullanılıyor, dönemin cahil bırakılan halkı için birebir olab [...]

  Leave a Reply

  Your email address will not be published. Required fields are marked *